VINSTRIKAST UTSTÄLLNING 2016


STORT GRATTIS VINSTRIKASTE MEDLEMSÄGDA UTSTÄLLNINGSHUNDARNA 2016 !

Såsmåningom kommer rosetter till 1:orna och diplom till samtliga placerade

Vinstrikaste Aktiva hundarna kommer presenteras inom kort

 Uträkning årets vinstrikaste hundar, utställning och aktiva

Medlems-aktiviteter vinter/vår 2017

 TORSDAGEN DEN 25 MAJ I JÖNKÖPING:
OFFICIELL RASSPECIAL PÅ JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB
DOMARE FÖR KLEIN, MITTEL, GROSS: HANS ALMGREN, SVERIGE
UTSTÄLLNINGEN I SAMARRANGEMANG MED SVENSKA POMERANIANKLUBBEN

EFTER UTSTÄLLNINGEN HÅLLS SKMGK:s ÅRSMÖTE I KLUBBSTUGAN
( MER INFO KOMMER )

MER INFO OM RESPEKTIVE AKTIVITET LÄGGS UT HÄR KONTINUERLIGT 

KALLELSE till uppfödareträff i Köping

SKMGK KALLAR rasernas SAMTLIGA UPPFÖDARE, HANHUNDSÄGARE, RASINTRESSERADE 

Klubben har kallat till uppfödarmöten i Ängelholm och Köping,
dessa är genomförda, fortsättningsvis enligt nedan.

Klubbens uppdrag är att se över möjligheten att para mellan rasvarianterna,
utvärderingen ska vara SKK tillhanda 1 mars 2017 och innehålla en redogörelse för
om klubben vill göra några förändringar i regeltext, behålla eller ta bort regeltext.
Utvärderingen genomförs i samarbete mellan SKMGK och SSUK.
 

När det gäller norra Sverige tar vi tacksamt emot erbjudande
från medlemmar med intresse av att för klubbens räkning samordna
uppfödarträffar med stöd från styrelsen, maila gärna klubbens sekreterare.

Har man inte möjlighet att delta på utlysta träffar 
kan man maila klubbens sekreterare sina synpunkter,

tänk på att skriva kort, koncist och motivera ditt ställningstagande.
Mail: viveka.arvidsson@gmail.com

Registreringsregler SKK 2017

 Klubben önskar få era synpunkter snarast då detta måste sammanställas före inlämning.

Välkomna att vara med och påverka rasernas framtid !

MEDLEMSAVGIFT 2017

Nu är vi snart inne i mars månad och medlemmar som vill ha kvar hänvisning under 
Uppfödare eller/och Hanhund
bör snarast betala in sin medlemsavgift för att få ha kvar sin hänvisning under 2017.

För tävlan om vinstrikaste hundar 2017 räknas endast resultat om medlemsavgift
är klubben tillhanda innan respektive utställning/tävling.

Tack för att du vill vara med och stödja klubbens arbete för våra raser !

Tyck till om FRAMTIDENS SKK !

Läs om SKK:s organisationsutredning och svara gärna på enkäten !
Länk: SKK:s Organisationsutredning och Enkät

Vinstrikaste medlems-hundar 2016

Nu är det dax att börja summera vinstrikaste aktiva spetsarna 2016 !
Har du tävlat agility, rally, freestyle eller lydnad ?
Mer info under länk Inrapportering resultat

Vinstrikaste utställningshundarna 2016 räknas ut enligt SKK Hunddata,
de presenteras under februari samtidigt med de vinstrikaste aktiva.

Utställningar 2017 tillgängliga för klubbens medlemmar

Strängnäs 12 mars 2017, SSUK's raser
Jönköping 25 maj 2017, K/M/G
Borås 2 juli 2017, SSUK's raser
Höganäs 9 sept. 2017, SSUK's raser
Sundsvall 7 oktober 2017, SSUK's raser

Länk till anmälan SSUK's utställningar
Länk till anmälan SKMGK's utställning ( ej utlagd ännu )
Länk till anmälan SKK's utställningar

UPPDATERINGAR !

* = senaste uppdatering

Utställning 2016:
2016-12-16
Hanhundar:

2017-02-23 *
Uppfödare:
2017-01-11
Planerade valpar:
2017-02-14
Valphänvisning:
2016-12-30

Valp/Unghundar 3-12 mån:
2016-02-05
Övriga hundsporter resultat:
2016-01-23
BPH, nya bilder:
2016-08-18
uppdaterat genomförda BPH
Hälsa: / PRA:
PRA + kända bärare 161010 *
Vad PRA är
Hälsa: / PL:

PL-artikel från Hundsport Special
Hälsa: / Statistik:
RAS - nya godkända sept. 2016 *
Officiell HD-statistik 160912 *
Leg Perthes
Statistik från Folksam och Sveland
Statistik från avelsdata

Färger på Tyska Spetsar/Standard

Info om rasernas färger från Tyska Spetsklubben 2016-11-26

"Only the colours of the German Spitz according to our standard are approved by
Verein für Deutsche Spitze"

"The colours mention as brindle, brown and tan, brown sable, blue, blue and tan, tricolour, merle, lilac, are not allowed as they are not according to our standard!"

"The term «other colours» covers all shades of colour such as cream, cream-sable, orange-sable, black and tan and particolour (with white always as main colour).
The black, brown, grey or orange patches must be distributed over the whole body."

Hemsida och medlem 2017

Tack för att du vill vara
medlem i din rasklubb !

Genom ditt medlemskap stödjer du klubbens ideella arbete under vår specialklubb SSUK och Svenska  Kennelklubben - baserat på rasernas standard FCI-97 och klubbens stadgar - för de tyska spetsarnas framtid !

Ändringar hemsida: elisabeth.kytler@gmail.com

Adressändringar:
Se formulär under menyn till vänster

Välkomstblad 2-sidig

Under - Om SKMGK - finns klubbens 2-sidiga Välkomstblad, om man inte kan kopiera dubbelsidigt går det bra att höra av sig till: 
elisabeth.kytler@gmail.com 
Välkomstbladet skickas ut till alla nya medlemmar i klubben !

Rasklubbens årsbästa

Tävlar du inom: 
agility, rally, lydnad eller freestyle ?

Poängräkningssystem för årets vinstrikaste hundar inom dessa tävlingsgrenar finns som undersida till sidan Hundsporter.
Bokför löpande de officiella tävlingar du deltar i och dina resultat.
Vi återkommer om när du kan rapportera in dina resultat för 2016.


Som vanligt presenteras även årets 
vinstrikaste utställningshundar
kleinspitz, mittelspitz, grosspitz

Räknas ut enligt SKK-hunddata's registrerade resultat.

Mejladresser medlem

Klubben vill gärna ha in fler medlemmars mejladresser !

@

Via sidan - Lämna och ändra adressuppgifter - går det smidigt att via formulär lämna sin mejladress !

Bättre att skicka in en gång för mycket än en gång för lite, via mejl når vi medlemmarna snabbt !

 

Klubbens Facebook-sida

Klubbens facebooksida heter:
Svenska Klein-, Mittel- & Grosspitzklubben

SKMGK's webmaster

Kontakt hemsida och uppdateringar:
elisabeth.kytler@gmail.com

Bilder bifogas i  litet format
dvs under 1 MB,
för webben behövs inga stora filer

Hemsidans format

Täcker hemsidan hela er bildskärm så ni inte ser bakgrundsbilden med tassar ?
Med tangenten Ctrl och minustecken eller plustecken ändrar man storlek på hemsidan, testa !

Change language