SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

VILTSPÅR, NOSEWORK, STARTKLASS LYDNAD INOM ÅRSBÄSTA 2020


Från 2020 har klubben som nyhet med viltspår, nosework och startklass lydnad under uträkning årsbästa hundsporter, tyvärr har ju corona-viruset ställt till det och tävlingar är inställda så här långt.

Medan vi väntar på att allt ska bli bättre får ni klubbmedlemmar som tränar och tävlar gärna skicka in korta berättelser till klubben om just dessa hundsporter, härligt om vi kan inspirera varandra att kanske prova något som är nytt för oss.

Tänk inspiration för andra och berätta gärna om hur det kom sig att just du började träna eller tävla inom detta, berätta vad man bör tänka på som ny både vad det gäller hund och förare, hur ni har gått vidare till där ni är idag och vad det är som gör att du och din hund tycker detta är en bra och trevlig aktivering för er. Skicka gärna med en bild på dig och din hund tagen under träning/tävling.

Genom att skicka in material godkänner du att vi kan lägga ut ditt material på vår hemsida eller facebooksida, vi kan komma behöva förkorta inskickat material.

Skickas till: informationskmgk@gmail.com

Välkommen med din berättelse som inspiration för andra !

MÄTBÅGAR / UTSTÄLLNING


Information om mätbågar/tysk spets via SKKs Utställningskommittés protokoll 15 april 2020, protokoll finnas även att läsa i sin helhet på skk.se:  SKK/UtstK nr 2-2020 2020-04-15 Sida 4/13

* UtstK beslutade att mätbågar ska användas till tysk spets och pomeranian på alla officiella utställningar från den 1 januari 2021*

INSTÄLLD KLUBBVERKSAMHET I SKK-ORGANISATIONEN MED ANLEDNING AV COVID-19


* Rasklubbens utställningar i Hässleholm i maj är inställda enligt direktiv från Svenska Kennelklubben och Folkhälsomyndigheten med anledning av COVID-19 *

Finns frågor till klubben maila: sekreterare@skmgk.se

 
Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Gällande resor är det tyvärr omöjligt att exakt definiera vad andra delar av landet innebär. Det blir en fråga om personligt omdöme utifrån smittspridningsaspekten.

Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av Centralstyrelsens beslut på gund av covid-19 ställas in med hänvisning till force majeure.

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

BILDER FRÅN KONFERENSEN I GRÄNNA 8/2-20

Konferens 11
Konferens 7
Konferens 1
Konferens 4
Konferens 9
Konferens 2
Konferens 6
Konferens 12
Konferens 5
Konferens 3
Konferens 10

MEDLEM I RASKLUBBEN


Tack för att du vill vara medlem i din rasklubb !

Genom ditt medlemskap stödjer du klubbens ideella arbete under vår specialklubb SSUK - Svenska Spets- och Urhundklubben och SKK - Svenska Kennelklubben, baserat på rasernas standard FCI-97 och klubbens stadgar, för de tyska spetsarnas framtid !

För tävlan om årsbästa hundar 2019 räknas endast resultat om medlemsavgift är klubben tillhanda innan respektive utställning och/eller tävling.


Länk för ändringar namn, adress, tel, mail via SKK

Klubbens facebook-sida heter:
Svenska Klein-, Mittel- och Grosspitzklubben

Publiceringar hemsida / Webansvar

För uppdateringar av uppgifter på hemsidan kontakta:
informationskmgk@gmail.com

Kontakt hemsida och facebook:
informationskmgk@gmail.com

Annonsering avel/uppfödning och medlemskap

På sidorna Avel - Uppfödare och Avelshanar har funnits ett antal kontaktuppgifter där medlemsavgift inte varit betald. Är man inte medlem tas kontaktuppgifter bort.

Flera ägare till en och samma avelshane liksom flera ingående personer i samma kennel ska alla vara medlemmar i klubben.

Titta gärna igenom era uppgifterna under Avel - Avelshanar och Uppfödare, hör av er om ni önskar uppdatera era kontaktuppgifter, så dessa är aktuella för både er medlemmar och besökare på hemsidan !

Söka medlemskap via SKK

Uppdateringar: informationskmgk@gmail.com

Klubbens kalender 2020


Beställ klubbens kalender för 2020, kalendern med fina bilder kostar 100:-, beställes genom mail till sekreterare@skmgk.se, ange namn och adress.
Betalar gör man till klubbens plusgiro 491477-6
, vid sen betalning bifoga kopia på kvitto, vi skickar kalendern till dig. Välkommen att beställa !

Medlemsrabatt Möllergården

10% medlemsrabatt på föreläsningar hos Möllergården i Ängelholm
Hemsida:
www.mollergardenshundcenter.se

Hemsidans format

Med tangenten Ctrl och minustecken eller plustecken ändrar man storlek på hemsidan, testa !

Change language