SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

KLUBBENS RASSPECIALER I HÄSSLEHOLM I MAJ


Rasklubbens utställningar i Hässleholm i maj är inställda enligt direktiv från Svenska Kennelklubben och Folkhälsomyndigheten med anledning av COVID-19.
Finns frågor till klubben maila: sekreterare@skmgk.se 

INSTÄLLD KLUBBVERKSAMHET I SKK-ORGANISATIONEN MED ANLEDNING AV COVID-19


Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Gällande resor är det tyvärr omöjligt att exakt definiera vad andra delar av landet innebär. Det blir en fråga om personligt omdöme utifrån smittspridningsaspekten.

Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av Centralstyrelsens beslut på gund av covid-19 ställas in med hänvisning till force majeure.

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

BILDER FRÅN KONFERENSEN I GRÄNNA 8/2-20

Konferens 11
Konferens 7
Konferens 1
Konferens 4
Konferens 9
Konferens 2
Konferens 6
Konferens 12
Konferens 5
Konferens 3
Konferens 10

ÅRSBÄSTA UTSTÄLLNING 2019 OCH 2020


* Årsbästa uträkning utställning för 2020 och regler för det finns nu under Resultat i menyn. 
* Resultat utställning 2019 räknas ut av klubben som tidigare enligt årsmötesbeslut 2019, man behöver inte skicka in sina resultat.
* Rosetter till 1:orna och diplom till samtliga placerade 1-4 för 2019 kommer att delas ut på klubbens årsmöte i maj, kan man inte delta så skickar klubben ut detta.
* Så snart uträkningarna för 2019 är klara kommer dessa läggas ut på klubbens hemsida, det tar ännu ett tag att färdigställa dessa.
* Information kring uträkning Hundsporter 2020 kommer inom kort.

MEDLEM I RASKLUBBEN


Tack för att du vill vara medlem i din rasklubb !

Genom ditt medlemskap stödjer du klubbens ideella arbete under vår specialklubb SSUK - Svenska Spets- och Urhundklubben och SKK - Svenska Kennelklubben, baserat på rasernas standard FCI-97 och klubbens stadgar, för de tyska spetsarnas framtid !

För tävlan om årsbästa hundar 2019 räknas endast resultat om medlemsavgift är klubben tillhanda innan respektive utställning och/eller tävling.


Länk för ändringar namn, adress, tel, mail via SKK

Klubbens facebook-sida heter:
Svenska Klein-, Mittel- och Grosspitzklubben

Publiceringar hemsida / Webansvar

För uppdateringar av uppgifter på hemsidan kontakta:
informationskmgk@gmail.com

Kontakt hemsida och facebook:
informationskmgk@gmail.com

Gällande annonsering avel/uppfödning och medlemskap

På sidorna Avel - Uppfödare och Avelshanar har funnits ett antal kontaktuppgifter där medlemsavgift inte varit betald. Är man inte medlem tas kontaktuppgifter bort.

Flera ägare till en och samma avelshane liksom flera ingående personer i samma kennel ska alla vara medlemmar i klubben.

Titta gärna igenom era uppgifterna under Avel - Avelshanar och Uppfödare, hör av er om ni önskar uppdatera era kontaktuppgifter, så dessa är aktuella för både er medlemmar och besökare på hemsidan !

Söka medlemskap via SKK

Uppdateringar: informationskmgk@gmail.com

Klubbens kalender 2020


Beställ klubbens kalender för 2020, kalendern med fina bilder kostar 100:-, beställes genom mail till sekreterare@skmgk.se, ange namn och adress.
Betalar gör man till klubbens plusgiro 491477-6
, vid sen betalning bifoga kopia på kvitto, vi skickar kalendern till dig. Välkommen att beställa !

Medlemsrabatt Möllergården

10% medlemsrabatt på föreläsningar hos Möllergården i Ängelholm
Hemsida:
www.mollergardenshundcenter.se

Hemsidans format

Med tangenten Ctrl och minustecken eller plustecken ändrar man storlek på hemsidan, testa !

Change language