RASSPECIAL OCH ÅRSMÖTE TORSDAG 25 MAJ 2017

 
OFFICIELL RASSPECIAL PÅ JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB

DOMARE FÖR KLEIN, MITTEL, GROSS: HANS ALMGREN, SVERIGE
INBJUDAN TILL VÄNSTER I MENYN, ANMÄLAN ÄR STÄNGD !
PM MED MER INFORMATION LÄGGS UT INFÖR UTSTÄLLNINGEN !
EVENEMANG MED INFO NÅS VIA KLUBBENS FACEBOOKSIDA

VI HAR MÅNGA ANMÄLNINGAR OCH DOMAREN HAR EN DOMARELEV

VI ÅTERKOMMER OM UNGEFÄRLIG TID FÖR START AV ÅRSMÖTE

DET KOMMER BLI EN PAUS MELLAN UTSTÄLLNING OCH ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE 2017

 EFTER RASSPECIALEN HÅLLS SKMGK:s ÅRSMÖTE I STORA KLUBBSTUGAN,
TILL ÅRSMÖTET KALLAS KLUBBENS MEDLEMMAR
Motioner via brevpost klubbens sekreterare tillhanda senast 4 veckor innan årsmöte

Årsmöteshandlingar

INFÖR ÅRSMÖTET BJUDER KLUBBEN PÅ LÄTTARE FÖRTÄRING,
ANMÄLAN FÖRTÄRING: viveka.arvidsson@gmail.com

Vårblommor 2 

Färger på Tyska Spetsar/Standard

Info om rasernas färger från Tyska Spetsklubben 2016-11-26

"Only the colours of the German Spitz according to our standard are approved by
Verein für Deutsche Spitze"

"The colours mention as brindle, brown and tan, brown sable, blue, blue and tan,
tricolour, merle, lilac, are not allowed as they are not according to our standard !"


"The term «other colours» covers all shades of colour such as cream, cream-sable, orange-sable, black and tan and particolour (with white always as main colour).
The black, brown, grey or orange patches must be distributed over the whole body."

MEDLEM OCH HÄNVISNING HEMSIDA 2017


Tack för att du vill vara medlem i din rasklubb !

Genom ditt medlemskap stödjer du klubbens ideella arbete
under vår specialklubb SSUK och Svenska  Kennelklubben,
baserat på rasernas standard FCI-97 och klubbens stadgar,
för de tyska spetsarnas framtid !


För tävlan om vinstrikaste hundar 2017 räknas endast resultat om medlemsavgift
är klubben tillhanda innan respektive utställning/tävling.

Ändringar hemsida/webb: elisabeth.kytler@gmail.com
Frågor om inbetalningar/kassör: marialivf@hotmail.com
Utskick påminnelser/sekreterare: viveka.arvidsson@gmail.com 


Adressändringar:
Se formulär under menyn till vänster

VINSTRIKAST UTSTÄLLNING / AKTIVA 2017

 
STORT GRATTIS VINSTRIKASTE AKTIVA MEDLEMSÄGDA HUNDARNA 2016 !


STORT GRATTIS VINSTRIKASTE MEDLEMSÄGDA UTSTÄLLNINGSHUNDARNA 2016 !

Rosetter till 1:orna och diplom till samtliga placerade
är utskickade, placeringar enligt länkar ovan,
om du saknar din rosett eller diplom
kontakta:
elisabeth.kytler@gmail.com  

 

Utställningar 2017 tillgängliga för klubbens medlemmar

Strängnäs 12 mars 2017, SSUK's raser
Jönköping 25 maj 2017, K/M/G
Borås 2 juli 2017, SSUK's raser
Höganäs 9 sept. 2017, SSUK's raser
Sundsvall 7 oktober 2017, SSUK's raser

Länk till anmälan SSUK's utställningar
Länk till anmälan SKK's utställningar

UPPDATERINGAR !

* = senaste uppdatering

Ansvarsfull uppfödning 7/3
Höftledsdysplasi 7/3

.

Utställning 2017:
2017-03-15
Hanhundar:

2017-02-23
Uppfödare:
2017-03-26
Planerade valpar:
2017-04-26 *
Valphänvisning:
2017-04-06

Valp/Unghundar 3-12 mån:
2017-04-05
Övriga hundsporter resultat:
2016-01-23
BPH, nya bilder:
2016-08-18
uppdaterat genomförda BPH
Hälsa: / PRA:
PRA + kända bärare 161010
Vad PRA är
Hälsa: / PL:

PL-artikel från Hundsport Special
Hälsa: / Statistik:
RAS - nya godkända sept. 2016
Officiell HD-statistik 160912
Leg Perthes
Statistik från Folksam och Sveland
Statistik från avelsdata

Välkomstblad 2-sidig

Under - Om SKMGK - finns klubbens 2-sidiga Välkomstblad, om man inte kan kopiera dubbelsidigt går det bra att höra av sig till: 
elisabeth.kytler@gmail.com 
Välkomstbladet skickas ut till alla nya medlemmar i klubben !

Rasklubbens årsbästa

Tävlar du inom: 
agility, rally, lydnad eller freestyle ?

Poängräkningssystem för årets vinstrikaste hundar inom dessa tävlingsgrenar finns som undersida till sidan Hundsporter.
Bokför löpande de officiella tävlingar du deltar i och dina resultat.
Vi återkommer om när du kan rapportera in dina resultat för 2017.


Som vanligt presenteras även årets 
vinstrikaste utställningshundar
kleinspitz, mittelspitz, grosspitz

Räknas ut enligt SKK-hunddata's registrerade resultat.

Mejladresser medlem

Klubben vill gärna ha in fler medlemmars mejladresser !

@

Via sidan - Lämna och ändra adressuppgifter - går det smidigt att via formulär lämna sin mejladress !

Bättre att skicka in en gång för mycket än en gång för lite, via mejl når vi medlemmarna snabbt !

Klubbens Facebook-sida

Klubbens facebooksida heter:
Svenska Klein-, Mittel- & Grosspitzklubben

SKMGK's webmaster

Kontakt hemsida och uppdateringar:
elisabeth.kytler@gmail.com

Bilder bifogas i  litet format
dvs under 1 MB,
för webben behövs inga stora filer

Hemsidans format

Täcker hemsidan hela er bildskärm så ni inte ser bakgrundsbilden med tassar ?
Med tangenten Ctrl och minustecken eller plustecken ändrar man storlek på hemsidan, testa !

Change language