SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

BPH ALVESTA 2021

BPH – beteende- och personlighetsbeskrivning hund  !

Rasklubben bjuder in till BPH lördagen den 28 augusti 2021 hos Work For Fun i Blädinge utanför Alvesta som ligger strax väster om Växjö.

Anmälan kan gärna och helst redan nu läggas via mail till klubbens sekreterare. Det är begränsat antal deltagande hundar, i dagsläget oklart hur många tyska spetsar som kommer få plats, vid många anmälningar ställs man på reservplats. Medlemmar i klubben har företräde till platserna den 28 augusti, först till kvarn.

Arrangören använder sig av dubbla beskrivare vilket innebär att de startar hundar med 40 minuters mellanrum. Det är vanligt att löptikar beskrivs sist på dagen.

Det kan fortsatt finnas restriktioner gällande Corona även under sommaren/hösten, det vet vi inget om ännu, hur arrangören hanterar det kommer meddelas klubben när det börjar närma sig utsatt datum.

Välkommen med era anmälningar !

Skicka samtliga dina kontaktuppgifter samt hundens namn och reg.nr. till: sekreterare@skmgk.se

BPH / WORK FOR FUN / MOMENTEN I BPH

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR KLUBBENS MEDLEMMAR, klicka gärna fram hälsningarna

God Jul önskar Helen och Andrea, kennel Dazzling Flash
God Jul önskar Daniel och Tim, kennel Inedmas
God Jul önskar Christoffer och Elisabeth, kennel Misobeli
God Jul önskar Suzanne, kennel Mosjöns
God Jul önskar Linda, kennel Mästermyrs
God Jul önskar Lena, kennel Saltspring

INSTÄLLD KLUBBVERKSAMHET I SKK-ORGANISATIONEN MED ANLEDNING AV COVID-19


* Rasklubbens årsmöte: Klubbar med färre än 3000 medlemmar har fått generell dispens att skjuta upp sina årsmöten till 2021, mer information finns på skk.se under bild-länk 
SKK och Coronaviruset *

* Rasklubbens utställningar i Hässleholm 2020 i maj är inställda enligt direktiv från Svenska Kennelklubben och Folkhälsomyndigheten med anledning av COVID-19 *


Finns frågor till klubben maila: sekreterare@skmgk.se

 
Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Gällande resor är det tyvärr omöjligt att exakt definiera vad andra delar av landet innebär. Det blir en fråga om personligt omdöme utifrån smittspridningsaspekten.

Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av Centralstyrelsens beslut på gund av covid-19 ställas in med hänvisning till force majeure.

LÄNK TILL SKKs DIREKTIV

KLUBBEN PÅ INSTAGRAM - skmgk.se


Klubben finns också på Instagram och heter där skmgk.se, välkommen att besöka oss.

Medlemmar får gärna "låna" Instagramkontot en vecka var och dela med sig av sin vardag med hund via bilder och kort text.  Klubben tar gärna emot förslag på medlemmar som skulle kunna få möjlighet att "låna" kontot under en vecka.

Har du tysk spets som är verksam inom terapi, vård, skola eller annan verksamhet med hunden i fokus - det skulle vara intressant att få följa er en vecka, hör gärna av er !

Kontakt: information@skmgk.se

Annelie 200720Vicki 200711Suzanne 200712Frida 200820Elsmari 200820Linda 200820Annika 200820

MEDLEM I RASKLUBBEN


Tack för att du vill vara medlem i din rasklubb !

Genom ditt medlemskap stödjer du klubbens ideella arbete under vår specialklubb SSUK - Svenska Spets- och Urhundklubben och SKK - Svenska Kennelklubben, baserat på rasernas standard FCI-97 och klubbens stadgar, för de tyska spetsarnas framtid !

För tävlan om årsbästa hundar räknas endast resultat om medlemsavgift är klubben tillhanda innan respektive utställning och/eller tävling.


Länk för ändringar namn, adress, tel, mail via SKK

Klubbens facebook-sida heter:
Svenska Klein-, Mittel- och Grosspitzklubben

Minnesanteckningar Medlems- och Uppfödarkonferens 2020

SKK uppdatering COVID

Publiceringar / Webansvar

Uppdatering av uppgifter:
information@skmgk.se

Kontakt hemsida/social media:
information@skmgk.se

Rosett och Diplom 2019

Rosett 2019

Annonsering avel/uppfödning och medlemskap

På sidorna Avel - Uppfödare och Avelshanar har funnits ett antal kontaktuppgifter där medlemsavgift inte varit betald. Är man inte medlem tas kontaktuppgifter bort.

Flera ägare till en och samma avelshane liksom flera ingående personer i samma kennel ska alla vara medlemmar i klubben.

Titta gärna igenom era uppgifterna under Avel - Avelshanar och Uppfödare, hör av er om ni önskar uppdatera era kontaktuppgifter, så dessa är aktuella för både er medlemmar och besökare på hemsidan !

Söka medlemskap via SKK

Uppdateringar: information@skmgk.se

Mätbågar till utställning

From. 1 januari 2021 tas storlek i cm bort på avelshanar här på hemsidan, det kommer bara anges om det är en kleinspitz eller mittelspitz fortsättningsvis med anledning av nedanstående.

Information om mätbågar/tysk spets via SKKs Utställningskommittés protokoll 15 april 2020, protokoll finnas även att läsa i sin helhet på skk.se:  SKK/UtstK nr 2-2020 2020-04-15 Sida 4/13

* UtstK beslutade att mätbågar ska användas till tysk spets och pomeranian på alla officiella utställningar från den 1 januari 2021*

Medlemsrabatt Möllergården

10% medlemsrabatt på föreläsningar hos Möllergården i Ängelholm
Hemsida:
www.mollergardenshundcenter.se

Hemsidans format

Med tangenten Ctrl och minustecken eller plustecken ändrar man storlek på hemsidan, testa !

Change language