SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

DIGITALT MEDLEMSMÖTE I MARS


Välkomna måndagen den 29/3 klockan 19,00, då bjuder klubben in sina medlemmar till ett digitalt medlemsmöte, inbjudan med mer information kommer skickas ut inför mötet.

Det här är ett bra tillfälle att träffas under de former som är möjliga just nu och ett bra tillfälle att vara med digitalt inför klubbens kommande årsmöte.

Under mötet finns möjlighet att samtala kring och om klubben och raserna, ställa frågor och ha digitalt trevligt tillsammans.

Skicka gärna redan nu ett mejl till sekreterare@skmgk.se om det är något ämne ni önskar diskutera eller frågor ni önskar ställa.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I SKMGK 2021


Digitalt årsmöte för SKMGK kommer att avhållas söndagen den 11 april, mer information kommer.

Motioner skickas med underskrift via brevpost samt kopia via mail för att säkerställa att ingen motion försvinner i posthanteringen.  

Motioner ska vara klubbens sekreterare tillhanda senast lördagen den 20 mars 2021. Mail skickas till sekreterare@skmgk.se + brevpost till  Daniel Persson, Björkallén 89, 772 50 Grängesberg.

Medlemmar är välkomna att delta i klubbens årsmöte 2021.

MEDDELANDE FRÅN SKMGKs VALBEREDNING INFÖR ÅRSMÖTE

 
Gillar du teamwork och skulle vara intresserad av att vara med och driva styrelsearbetet i rasklubben framåt? En förening med utvecklingspotential och möjlighet för nytänkande.
Är du nyfiken på föreningsutveckling? Har du ett specialintresse?
Är du duktig på att driva projekt eller helt enkelt brinner för rasens välbefinnande och hälsa?
 
Vi som sitter i valberedningen hoppas att alla som är intresserade av att veta mer om ovan, eller tror sig veta någon som skulle kunna passa in på beskrivningen - hör av sig till oss. Var inte blyga! Tveka inte utan kontakta oss direkt! Sänd någon av oss ett mejl eller varför inte ring ett samtal!
 
Förenings- och styrelsearbete är och ska vara roligt, givande och meriterande. Ta chansen och var med och påverka i rasklubben och våra rasers framtid.
 
Valberedningens syfte och mål är att driva utvecklingen i styrelsen framåt dels genom att hitta personer som kan tänkas tillföra något positivt i styrelsen och rasklubben, men också ena och förena verksamheten för att stå på stadiga ben över tid.
 
Välkommen att kontakta oss:

Christoffer Kytler, 0703437305, c.kytler@gmail.com
Suzanne Lindskog, 0706607368,
 mosjons.kennel@gmail.com
Eva Andersson, 0734431084, 
keeseva60@gmail.com
                        

BPH ALVESTA SENSOMMAR 2021


BPH – beteende- och personlighetsbeskrivning hund  !

Rasklubben bjuder in till BPH lördagen den 28 augusti 2021 hos Work For Fun i Blädinge utanför Alvesta som ligger strax väster om Växjö.

Anmälan kan gärna och helst redan nu läggas via mail till klubbens sekreterare. Det är begränsat antal deltagande hundar, i dagsläget oklart hur många tyska spetsar som kommer få plats, vid många anmälningar ställs man på reservplats. Medlemmar i klubben har företräde till platserna den 28 augusti, först till kvarn.

Arrangören använder sig av dubbla beskrivare vilket innebär att de startar hundar med 40 minuters mellanrum. Det är vanligt att löptikar beskrivs sist på dagen.

Det kan fortsatt finnas restriktioner gällande Corona även under sommaren/hösten, det vet vi inget om ännu, hur arrangören hanterar det kommer meddelas klubben när det börjar närma sig utsatt datum.

Välkommen med era anmälningar !

Skicka samtliga dina kontaktuppgifter samt hundens namn och reg.nr. till: sekreterare@skmgk.se

BPH / WORK FOR FUN / MOMENTEN I BPH

KLUBBEN PÅ INSTAGRAM - skmgk.se


Klubben finns också på Instagram och heter där skmgk.se, välkommen att besöka oss.

Medlemmar får gärna "låna" Instagramkontot en vecka var och dela med sig av sin vardag med hund via bilder och kort text.  Klubben tar gärna emot förslag på medlemmar som skulle kunna få möjlighet att "låna" kontot under en vecka.

Har du tysk spets som är verksam inom terapi, vård, skola eller annan verksamhet med hunden i fokus - det skulle vara intressant att få följa er en vecka, hör gärna av er !

Kontakt: information@skmgk.se

Annelie 200720Vicki 200711Suzanne 200712Frida 200820Elsmari 200820Linda 200820Annika 200820

MEDLEM I RASKLUBBEN


Tack för att du vill vara medlem i din rasklubb !

Genom ditt medlemskap stödjer du klubbens ideella arbete under vår specialklubb SSUK - Svenska Spets- och Urhundklubben och SKK - Svenska Kennelklubben, baserat på rasernas standard FCI-97 och klubbens stadgar, för de tyska spetsarnas framtid !

För tävlan om årsbästa hundar räknas endast resultat om medlemsavgift är klubben tillhanda innan respektive utställning och/eller tävling.


Länk för ändringar namn, adress, tel, mail via SKK

Klubbens facebook-sida heter:
Svenska Klein-, Mittel- och Grosspitzklubben

SKK uppdatering COVID

 

skk bild

Annonsering avel/uppfödning och medlemskap


På sidorna Avel - Uppfödare och Avelshanar har funnits ett antal kontaktuppgifter där medlemsavgift inte varit betald. Är man inte medlem tas kontaktuppgifter bort.

Flera ägare till en och samma avelshane liksom flera ingående personer i samma kennel ska alla vara medlemmar i klubben.

Titta gärna igenom era uppgifterna under Avel - Avelshanar och Uppfödare, hör av er om ni önskar uppdatera era kontaktuppgifter, så dessa är aktuella för både er medlemmar och besökare på hemsidan !

Söka medlemskap via SKK

Uppdateringar: information@skmgk.se

 

SSUK-logga1

Publiceringar / Webansvar

Uppdatering av uppgifter:
information@skmgk.se

Kontakt hemsida/social media:
information@skmgk.se

Rosett 2019

Minnesanteckningar Medlems- och Uppfödarkonferens 2020

Change language

Medlemsrabatt Möllergården

10% medlemsrabatt på föreläsningar hos Möllergården i Ängelholm
Hemsida:
www.mollergardenshundcenter.se

Hemsidans format

Med tangenten Ctrl och minustecken eller plustecken ändrar man storlek på hemsidan, testa !