SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

INSTÄLLD KLUBBVERKSAMHET I SKK-ORGANISATIONEN MED ANLEDNING AV COVID-19


* Rasklubbens årsmöte: Klubbar med färre än 3000 medlemmar har fått generell dispens att skjuta upp sina årsmöten till 2021, mer information finns på skk.se under bild-länk 
SKK och Coronaviruset *

* Rasklubbens utställningar i Hässleholm i maj är inställda enligt direktiv från Svenska Kennelklubben och Folkhälsomyndigheten med anledning av COVID-19 *
Finns frågor till klubben maila: sekreterare@skmgk.se

 
Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Gällande resor är det tyvärr omöjligt att exakt definiera vad andra delar av landet innebär. Det blir en fråga om personligt omdöme utifrån smittspridningsaspekten.

Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av Centralstyrelsens beslut på gund av covid-19 ställas in med hänvisning till force majeure.

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

KLUBBEN PÅ INSTAGRAM - skmgk.se


Nu finns klubben också på Instagram och heter där skmgk.se, välkommen att besöka oss.

Medlemmar kommer bjudas in att "låna" Instagramkontot en vecka var och då dela med sig av sin vecka med hjälp av bilder och kort text.
Klubben tar också gärna emot förslag på medlemmar som skulle kunna få möjlighet att "låna kontot" under en vecka.
Har du tysk spets som är verksam inom terapi, vård, skola eller annan verksamhet med hunden i fokus - det skulle vara intressant att få följa er en vecka, hör gärna av er.

Förslag på deltagare tas gärna emot på följande mail: informationskmgk@gmail.com 

Annelie 200720Vicki 200711Suzanne 200712

MÄTBÅGAR / UTSTÄLLNING


Information om mätbågar/tysk spets via SKKs Utställningskommittés protokoll 15 april 2020, protokoll finnas även att läsa i sin helhet på skk.se:  SKK/UtstK nr 2-2020 2020-04-15 Sida 4/13

* UtstK beslutade att mätbågar ska användas till tysk spets och pomeranian på alla officiella utställningar från den 1 januari 2021*

MEDLEM I RASKLUBBEN


Tack för att du vill vara medlem i din rasklubb !

Genom ditt medlemskap stödjer du klubbens ideella arbete under vår specialklubb SSUK - Svenska Spets- och Urhundklubben och SKK - Svenska Kennelklubben, baserat på rasernas standard FCI-97 och klubbens stadgar, för de tyska spetsarnas framtid !

För tävlan om årsbästa hundar räknas endast resultat om medlemsavgift är klubben tillhanda innan respektive utställning och/eller tävling.


Länk för ändringar namn, adress, tel, mail via SKK

Klubbens facebook-sida heter:
Svenska Klein-, Mittel- och Grosspitzklubben

Publiceringar / Webansvar

Uppdatering av uppgifter:
informationskmgk@gmail.com 

Kontakt hemsida/social media:
informationskmgk@gmail.com 

Rosett och Diplom 2019

Rosett 2019

Annonsering avel/uppfödning och medlemskap

På sidorna Avel - Uppfödare och Avelshanar har funnits ett antal kontaktuppgifter där medlemsavgift inte varit betald. Är man inte medlem tas kontaktuppgifter bort.

Flera ägare till en och samma avelshane liksom flera ingående personer i samma kennel ska alla vara medlemmar i klubben.

Titta gärna igenom era uppgifterna under Avel - Avelshanar och Uppfödare, hör av er om ni önskar uppdatera era kontaktuppgifter, så dessa är aktuella för både er medlemmar och besökare på hemsidan !

Söka medlemskap via SKK

Uppdateringar: informationskmgk@gmail.com

Klubbens kalender 2020


Beställ klubbens kalender för 2020, kalendern med fina bilder kostar 100:-, beställes genom mail till sekreterare@skmgk.se, ange namn och adress.
Betalar gör man till klubbens plusgiro 491477-6
, vid sen betalning bifoga kopia på kvitto, vi skickar kalendern till dig. Välkommen att beställa !

Medlemsrabatt Möllergården

10% medlemsrabatt på föreläsningar hos Möllergården i Ängelholm
Hemsida:
www.mollergardenshundcenter.se

Hemsidans format

Med tangenten Ctrl och minustecken eller plustecken ändrar man storlek på hemsidan, testa !

Change language