INFORMATION

Behöver du upplysningar om årsmöteshandlingarna 2017
eller något annat som rör årsmötet ?
Kontakta oss gärna !

Frågor om ekonomi:
Maria Lif, 0733-199960

Övriga frågor:
Elisabeth Kytler, 0708-169576