INFORMATION

Behöver du upplysningar om årsmöteshandlingarna 2017
eller något annat som rör årsmötet ?

Kontakta oss gärna !

Ekonomi: Maria Lif, 0733-199960

Övrigt: Elisabeth Kytler, 0708-169576

Anmälan till medlemsträff i samband med årsmötet:
Se information på startidan eller sekreterare@skmgk.se