MEDLEMS ÄNDRING AV ADRESS, TEL, E-MAIL MM

Här kan SKMGK:s medlemmar ändra adress, telefon och mejladress mm, mottagare av meddelandet är klubbens kassör.
Ni som inte tror er ha lämnat er mejladress till klubben, skicka gärna in den, via mejl når vi alla medlemmar snabbt.