SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

UTSTÄLLNINGSANMÄLAN OFFICIELL OCH INOFFICIELL UTSTÄLLNING HÄSSLEHOLM 2020

Vänligen fyll i samtliga uppgifter nedan. 
Medlemsskap i SKMGK eller någon av SSUKs underliggande rasklubbar krävs för svenska ägare.
All övrig information, betalnings- och anmälningsanvisningar, se inbjudan till utställningarna.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


 

Genom att fylla i detta formulär och skicka det har man accepterat lagring och hantering av ovanstående uppgifter inom SKMGK/SSUK/SKK, samt godkänt publicering i utställningskatalog som trycksak och/eller publicerad på Internet.