SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

GROSSPITZ

Finns några få importerade grosspitz i Sverige, ingen uppfödare som är medlem i klubben