HÄLSA


www.skmgk.se/RASINFO

 


 

FÄRGEN MERLE ÄR EN ICKE-GODKÄND FÄRG PÅ KLEIN-, MITTEL- ELLER GROSSPITZ 

Merlefärg

Ur protokoll AK 3/2011 SKK

 § 74 Avel med anlagsbärare för merlefärg

 Efter ingående diskussion beslöt AK göra följande uttalande: 

 Färgen merle förekommer i flera raser.
På grund av de hälsorisker dubblering av merleanlaget medför är det inte förenligt med SKKs grundregler (2:3)
att para två hundar som är kända anlagsbärare för färgen merle med varandra. 

 Denna restriktion gäller även i raser där merleanlaget förekommer, men av tradition har en annan färgbenämning än merle.

Harlekinfärgade hundar har anlag för merle och ska således inte paras med varandra. 

 Merleanlaget kan finnas dolt hos hundar med gul eller röd pälsfärg.
Detta bör beaktas vid avel med gul eller röd hund av ras i vilken merleanlaget förekommer.
 


 

PRA - Progressive Retinal Atrofi

Information om hundar drabbade av PRA och kända bärare from december 2014 !

Under sidan "PRA" finns ett dokument som klubben uppdaterar löpande
allt eftersom det hittas ny information om hundar som utvecklat PRA
samt hundar som är kända bärare dvs de har lämnat en avkomma som utvecklat PRA.

Gäller hundar i och utanför Sverige.

Vi tar tacksamt emot information om hundar som utvecklat PRA
samt kända bärare att föras på listan,
informationen måste vara tillgänglig officiellt för att den ska föras på listan.

Uppdatering: 2014-12-05

Kontakt om ovanstående:
Maria Lif, avelskommitten, kontaktuppgifter se styrelse under "Om SKMGK"

Länkar om PRA:

http://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/ogon/pra-progressiv-retinal-atrofi/

http://www.veterinaren.nu/hund/sjukdomar/ogonen/progressive-retinal-atrofi-pra-hund

 


 PL - patella luxation

Artikel om PL skriven för Hundsport Special av Sofie Zanders
hittar du här "PL"


 

Info om PRA 7 januari 2014

DRABBADE 2-ÅRIGA TIKEN  HAR VARIT HOS VETERINÄR KRISTINA NARFSTRÖM
OCH FÅTT PRA-DIAGNOSEN FASTSTÄLLD.

Bedömningen är att det är en tidig variant av PRA,
vilket gör att om hundar är U.A vid 3 års ålder ses inte någon större risk att dessa ska få PRA.

Fria syskon till PRA drabbad hund kan användas i avel, de kan vara bärare men de kan också vara fria,
sunt förnuft och öppenhet måste råda.

Finns bärare längre bak i stamtavlan än 3-4 generationer bedöms risken som liten att avkomma drabbas.
Man ska inte dubbla en känd bärare som ligger nära i både mammans och pappans stamtavla.
Man bör inte spekulera i vem som är ev. bärare, man kan bara gå efter de kända bärarna
dvs.föräldrar till hund med PRA fastställt.

Kristina Narfström ansåg inte att det fanns anledning till hysteri,
inte heller att lägga ner aveln på linjer där misstänkta utländska bäraren Katja finns.

Källa: Information från tikens uppfödare via veterinären