SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

LOKALA SEKTIONER 2019-2020


Södra: Elisabeth Kytler och Maud Osbeck

Östra: Johanna Penttinen och Sophia Bartholomew Penttinen

Västra: Lena Sandström och Marie Andersson

Mellersta: Daniel Persson

Norra: Stina Eriksson

 

Information, frågor och funderingar: sekreterare@skmgk.se 

Tillsammans med andra i lokalområdet ordnar man träffar med eller utan tema och bjuder in ägare och intresserade av raserna.
Initiativtagare till träffen har ansvar för densamma, ansvarig ska vara medlem i rasklubben.
Välkomstblad med information kan beställas av sekreterare inför träffen.