SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

MEDLEMSKAP I SKMGK


FROM 3 JULI 2017 HANTERAR SKK DE FLESTA MEDLEMSSKAP I SKMGK
MEDLEMSKAPET BLIR LÖPANDE DVS INTE KALENDERÅR
MAN FÅR ETT MEDLEMSKORT UTSKICKAT FRÅN SKK

LÄNKARNA (BLÅ) NEDAN INNEHÅLLER DEN INFORMATION DU BEHÖVER 
LÄNKARNA ÖPPNAS I NYTT FÖNSTER


FULLBETALANDE MEDLEM

GÅVO- OCH VALPKÖPARMEDLEMSKAP

FAMILJEMEDLEMSKAP GENOM MEDLEMSGUIDEN
Välj klubbar för din ras
Välj ras Tysk spets (klein, mittel eller gross)
Välj Svenska Klein-, Mittel- och Grosspitzklubben
Välj familjemedlemskap
Om du kommer direkt till fullbetalande medlem trots ovanstående val,
tryck bort det på krysset och välj, enligt ovan

LÄNK OM MAN INTE KAN ANMÄLA VIA MEDLEMSGUIDEN SAMT ÄNDRINGAR

MEDLEM I SSUK, UNGDOMSMEDLEMSKAP, UTLÄNDSK VÄLKOMSTMEDLEM
ADMINISTRERAS TILLSVIDARE AV KLUBBENS KASSÖR
VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT ENLIGT NEDAN TEL/MAIL   

 

MEDLEMSAVGIFT

Kontakt: under uppdatering inom kort
Tillfällig kontakt om medlemskap: informationskmgk@gmail.com 
Tele: under uppdatering inom kort

( Klubbens bankgiro Nordea: 352-1770, klubbens plusgiro: 491477-6 )
OBS! from 3/7-17 betalas medlemsavgiften enligt ovan till SKK, ej via klubbens konton
OBS! Klubben skickar inte ut några inbetalningskort

 

Fullbetalande

295:-

Välkomstmedlem - valpköpare, betalas av uppfödaren

Välkomstmedlem - utländsk

100:-

150:-

Medlem i SSUK

225:-

Ungdom under 25 år

100:-

Familjemedlem
(1 inom familjen/adressen ska vara fullbetalande)

100:-

 Medlemmar äger rätt att ställa ut på SSUK's och SKMGK's utställningar


OBS !
Välkomstmedlemskap-valp kan bara erhållas vid första köpet av någon av våra raser. 
För att bli medlem som välkomstmedlem-valp måste uppfödaren vara medlem i SKMGK och betala medlemskapet för valpköparen, i annat fall gäller fullt medlemskap.
Välkomstmedlemskap-utländsk medlem, endast första gången man går med som medlem.