SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

MEDLEMSKAP I SKMGK


FROM 3 JULI 2017 HANTERAR SKK DE FLESTA MEDLEMSSKAP I SKMGK
MEDLEMSKAPET BLIR LÖPANDE DVS INTE KALENDERÅR
MAN FÅR ETT MEDLEMSKORT UTSKICKAT FRÅN SKK

LÄNKARNA (BLÅ) NEDAN INNEHÅLLER DEN INFORMATION DU BEHÖVER 
LÄNKARNA ÖPPNAS I NYTT FÖNSTER


FULLBETALANDE MEDLEM 

GÅVO- OCH VALPKÖPARMEDLEMSKAP
Uppfödare som säljer en valp kan bjuda sina valpköpare på ett gåvomedlemskap som kostar 100:-/valpköpare.
Valpköparna får då en chans att veta vad som händer i rasen, delta på rasklubbens och specialklubbens (SSUK) utställningar och aktiviteter.

SKMGK behöver många medlemmar med intresse och engagemang för raserna.

FAMILJEMEDLEMSKAP GENOM MEDLEMSGUIDEN
Välj klubbar för din ras
Välj ras Tysk spets (klein, mittel eller gross)
Välj Svenska Klein-, Mittel- och Grosspitzklubben
Välj familjemedlemskap
Om du kommer direkt till fullbetalande medlem trots ovanstående val,
tryck bort det på krysset och välj, enligt ovan

LÄNK OM MAN INTE KAN ANMÄLA VIA MEDLEMSGUIDEN SAMT ÄNDRINGAR

MEDLEM I SSUK, UNGDOMSMEDLEMSKAP, UTLÄNDSK VÄLKOMSTMEDLEM
ADMINISTRERAS TILLSVIDARE AV KLUBBENS KASSÖR
VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT VIA MAIL: informationskmgk@gmail.com

 

MEDLEMSAVGIFT

( Klubbens bankgiro Nordea: 352-1770, klubbens plusgiro: 491477-6 )
OBS! from 3/7-17 betalas medlemsavgiften enligt ovan till SKK, ej via klubbens konton
OBS! klubben skickar inte ut några inbetalningskort

 

Fullbetalande

295:-

Välkomstmedlem - valpköpare, betalas av uppfödaren

Välkomstmedlem - utländsk

100:-

150:-

Medlem i SSUK

225:-

Ungdom under 25 år

100:-

Familjemedlem
(1 inom familjen/adressen ska vara fullbetalande)

100:-

 Medlemmar har rätt att ställa ut på SKMGKs och SSUKs utställningar,
och delta på rasklubbens och specialklubbens aktiviteter


OBS !
Välkomstmedlemskap-valp kan bara erhållas vid första köpet av någon av klubbens raser, uppfödaren ska vara medlem i SKMGK och betala medlemskapet för valpköparen, i annat fall gäller fullt medlemskap.
Välkomstmedlemskap-utländsk medlem, endast första gången man går med som medlem.