Vad PRA är, kända bärare och drabbade hundar

Vid misstanke om PRA eller andra relaterade ögonsjukdomar

Raserna har i Sverige hittills bara haft ett fall av PRA år 2013,
läs gärna mer om vad PRA är i filen ovan

Vid misstanke om ögonsjukdom såsom PRA eller relaterade förändringar se till att blodprov
tas vid ögonspegling på konsulterad veterinärklinik och att de skickar blodprov till SLU

Kända bärare till PRA-drabbade hundar dvs symptomfria föräldrar bör också lämna blodprov

Ska vi någonsin få en markör för PRA är det nödvändigt
att hjälpas åt med ovanstående om nya fall skulle uppträda