SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

UPPFÖDARE- OCH MEDLEMSKONFERENS 2020

INBJUDAN TILL KONFERENS 20-02-08 SOM PDF

UPPFÖDAREUTBILDNINGAR GENOMFÖRDA OCH KOMMANDE


Anatomi & Bedömning

Bengt-Åke Bogren
Jönköping februari 2016
14 deltagare

Färggenetik
Lena Erlandsson
Ängelholm januari 2017
12 deltagare

Anatomi
Cindy Pettersson
Köping februari 2017
Ca 10 deltagare

Bedömningsteknik & Hur det går till på utställning
Karin Sjöholm Östlund
Ängelholm februari 2018
12 deltagare

Populations- och färggenetik
Irené Berglund
Jönköping februari 2018
14 deltagare

Grundkurs i anatomi och bedömning
Margaretha Carlsson
Sundsvall 18-19 januari 2020
9 deltagare

Avel, genetik, exteriör, hälsa och mentalitet - kommande utbildning !
Susanne Wendell och Annelie Isaksson
Gränna 8 februari 2020
Motell Vätterleden