FROM 3 JULI 2017 HANTERAR SKK DE FLESTA MEDLEMSSKAP I SKMGK !

MEDLEMSKAPET BLIR LÖPANDE DVS INTE KALENDERÅR
MAN FÅR ETT MEDLEMSKORT UTSKICKAT FRÅN SKK

LÄNKARNA NEDAN INNEHÅLLER DEN INFO DU BEHÖVER
START 3 JULI 2017
LÄNKARNA ÖPPNAS I NYTT FÖNSTER !


FULLBETALANDE MEDLEM

GÅVO- OCH VALPKÖPARMEDLEMSKAP 

FAMILJEMEDLEMSKAP GENOM MEDLEMSGUIDEN
Välj klubbar för din ras
Välj ras Tysk spets (klein, mittel eller gross)
Välj Svenska Klein-, Mittel- och Grosspitzklubben
Välj familjemedlemskap
Om du kommer direkt till fullbetalande medlem trots ovanstående val,
tryck bort det på krysset och välj, enligt ovan

LÄNK OM MAN INTE KAN ANMÄLA VIA MEDLEMSGUIDEN SAMT ÄNDRINGAR

 MEDLEM I SSUK, UNGDOMSMEDLEMSKAP, UTLÄNDSK VÄLKOMSTMEDLEM
ADMINISTRERAS TILLSVIDARE AV KLUBBENS KASSÖR
VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT ENLIGT NEDAN TEL/MAIL 


****************************************************************************************  

 

MEDLEMSAVGIFT 2018

Kontakt: Maria Lif
Tele: 0733-199960, mailadress: marialivf@hotmail.com

( Klubbens bankgiro Nordea: 352-1770, klubbens plusgiro: 491477-6 )
OBS! from 3/7 betalas medlemsavgiften enligt ovan till SKK,
ej via klubbens konton

OBS! Klubben skickar inte ut några inbetalningskort

 

Fullbetalande

295:-

Välkomstmedlem - valpköpare, betalas av uppfödaren

Välkomstmedlem - utländsk

100:-

150:-

Medlem i SSUK

225:-

Ungdom under 25 år

100:-

Familjemedlem
(1 inom familjen/adressen ska vara fullbetalande)

100:-

 Medlemmar äger rätt att ställa ut på SSUK's och SKMGK's utställningar


OBS!

Välkomstmedlemskap-valp kan bara erhållas vid första köpet av någon av våra raser
För att bli medlem som välkomstmedlem-valp måste uppfödaren vara medlem i SKMGK och betala medlemskapet för valpköparen, i annat fall gäller fullt medlemskap

Välkomstmedlemskap-utländsk medlem, endast första gången man går med som medlem