SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

MEDLEM I RASKLUBBEN

Pomeranian Klubbens Pom-helg för Tyska Spetsar 13-14 april 2024 

2

Anmäl direkt här!! 

__________________________________________________________________________________ 

thumbnail_pomklubben ovala logga spumoni klar

Detta är information till er som är medlemmar i Svenska Pomeranian Klubben (POM).

Fram till den 31/1-2024 hade du möjlighet att göra ett val. Efter den 31/1-2024 avslutades samtliga medlemskap i SKMGK då klubben är vilande och kan inte ha några medlemmar.
 
Genom ditt medlemskap stödjer du klubbarnas ideella arbete under vår specialklubb SSUK - Svenska Spets- och Urhundklubben och SKK - Svenska Kennelklubben, baserat på rasernas standard FCI-97 och klubbens stadgar, för de tyska spetsarnas framtid!


För tävlan om årsbästa hundar räknas endast resultat om medlemsavgift är klubben tillhanda innan respektive utställning och/eller tävling.

Svenska Pomeranian Klubbens hemsida

Vid frågor kontakta Svenska Pomeranian Klubben eller SSUK 

kassor@ssuk.se

 

 

Info från SSUK

Inbjudan till informationsmöte den 6 december 2023 kl 19  via Zoom

 

Vi vet att många undrar vad som sker eller varför inget händer och vad som kommer att hända!

SSUK kallar nu SKMGKs nuvarande medlemmar (205 st) till ett möte för att informera om läget för klubben och vad medlemmarna kan göra.

Som tidigare meddelats har SSUK tagit tillbaka rasansvaret för tysk spets/klein-, mittel- & gross- och delegerat det till Svenska Pomeranianklubben.

Man kan flytta över sitt medlemskap i SKMGK till POM-klubben. Kontakta SKK Medlemsservice på medlem@skk.se eller ring 08-795 33 44

För att deltaga på mötet: skicka din mejladress till sekreterare@ssuk.se senast den 2 dec 2023 så kommer länk till mötet på angiven adress.

2023-11-18

Styrelsen

SSUK

___________________________________________________________________________________

Hej!

Här kommer information om hur SSUK valt att hantera den vilande klubben SKMGK.

Rasklubbens hemsida fungerar fortfarande och där kommer vi nu att lägga ut Verksamhetsberättelse för 2021 och 2022 (första halvåret) samt resultaträkning för hela 2022.

Dessutom följande information:
Fr o m 26 april har rasansvaret för tysk spets klein, mittel och gross delegerats till Svenska Pomeranianklubben. Mer information om arbetet med raserna kommer att komma från styrelsen i klubben.

Medlemskapet fungerar som vanligt via SKKs medlemshantering.

/SSUK

___________________________________________________________________________________

Årsmöte 2022
Till medlemmarna i SKMGK...
 
SSUK har beslutat om att återta rasansvaret för Kleinspitz, Mittelspitz och Grosspitz och att lägga klubben vilande i 3 år. 
 
Ett zoom möte kommer att genomföras den 30 juni kl 19.00 där verksamheten för det gångna året gås igenom, det som har hänt i verksamheten 2022  kommer att presenteras. 

SSUK kommer att verka för att i en ny form rekonstruera klubben.
Under tiden en rekonstruering och en eventuell sammanslagning med annan rasklubb så kommer alla medlemmar att fångas upp i ny konstellation.
 
Mer information kommer att delges vid mötet 30 juni 2022 via zoom 
För alla medlemmar som önskar deltaga på mötet så ber vi att ni anmäler er till sekreterare@ssuk.se senast den 23 juni 2022, medlemsskap är ett krav för att deltaga
Klubbens medlemmar kan ta kontakt med ssuk över e-mail: kansli@ssuk.se vid eventuella frågor som uppstår. 
 
 
Med vänlig hälsning
 
Jonas Öhrn
Ordf. SSUK

UPPDATERINGAR

Senast uppdaterad: 

18 januari 2024
Startsidan - Program och anmälan till Pomklubben Rasklubbs konferens!

Startsidan - Medlem i rasklubben 
Klubben - Medlemskap 

Resultat från rasspecialer - Rasspecialen 2023
Foton - Ny sida - Domarkonferensen 2022

 

Hälsoenkät 2022

SSUK önskar att alla ägare utav Tysk Spets/Klein-, Mittel- & Grosspitz deltar i denna hälsoenkät: 

https://forms.gle/nnuVwTPXW5hJuPwr9

Annonsering avel/uppfödning och medlemskap

På sidorna Avel - Uppfödare och Avelshanar har funnits ett antal kontaktuppgifter där medlemsavgift inte varit betald. Är man inte medlem tas kontaktuppgifter bort.

Titta gärna igenom era uppgifterna under Avel - Avelshanar och Uppfödare, hör av er om ni önskar uppdatera era kontaktuppgifter, så dessa är aktuella för både er medlemmar och besökare på hemsidan!

Anmälan om medlemskap

Uppdateringar: 
SSUK

Publiceringar / Webansvar

Uppdatering av uppgifter:
SSUK

Vid förmedling av privata uppgifter för publicering på hemsida/Facebook/Instagram accepterar man lagring och hantering av dessa uppgifter inom klubben via webbplats/social media.

All kontakt gällande hemsidan ska skickat till SSUK styrelse.

 

skk bild

 

SSUK-logga1

Rosett 2019

Nytt om Kivra !

SKK värnar om miljön !
Vill du hjälpa till att värna om miljön?
Välj isåfall via din bank att få medlemsavier samt hundägarintyg som e-faktura. Väljer du inte e-faktura men är ansluten till Kivra så behöver du inte göra något, avier och intyg kommer dit per automatik.
Länk: KIVRA

Minnesanteckningar Medlems- och Uppfödarkonferens 2020

Change language

Medlemsrabatt Möllergården

10% medlemsrabatt på föreläsningar hos Möllergården i Ängelholm
Hemsida:
www.mollergardenshundcenter.se

Hemsidans format

Med tangenten Ctrl och minustecken eller plustecken ändrar man storlek på hemsidan, testa !