SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

Anmälan medlemsbyte

Anmäl via länken nedan:

#mce_temp_url#

Katalog Röstånga 2023-05-18

 

Inbjudan till informationsmöte den 6 december 2023 kl 19  via Zoom

 

Vi vet att många undrar vad som sker eller varför inget händer och vad som kommer att hända!

SSUK kallar nu SKMGKs nuvarande medlemmar (205 st) till ett möte för att informera om läget för klubben och vad medlemmarna kan göra.

Som tidigare meddelats har SSUK tagit tillbaka rasansvaret för tysk spets/klein-, mittel- & gross- och delegerat det till Svenska Pomeranianklubben.

Man kan flytta över sitt medlemskap i SKMGK till POM-klubben. Kontakta SKK Medlemsservice på medlem@skk.se eller ring 08-795 33 44

För att deltaga på mötet: skicka din mejladress till sekreterare@ssuk.se senast den 2 dec 2023 så kommer länk till mötet på angiven adress.

2023-11-18

Styrelsen

SSUK

 

 

Hej!

Här kommer information om hur SSUK valt att hantera den vilande klubben SKMGK.

Rasklubbens hemsida fungerar fortfarande och där kommer vi nu att lägga ut Verksamhetsberättelse för 2021 och 2022 (första halvåret) samt resultaträkning för hela 2022.

Dessutom följande information:
Fr o m 26 april har rasansvaret för tysk spets klein, mittel och gross delegerats till Svenska Pomeranianklubben. Mer information om arbetet med raserna kommer att komma från styrelsen i klubben.

Medlemskapet fungerar som vanligt via SKKs medlemshantering.

/SSUK

 

Bilder från SSUK Domarkonferensen 2022

thumbnail_IMG_7089thumbnail_DSC_8356thumbnail_IMG_7099thumbnail_DSC_8358

Hälsoenkät 2022

SSUK önskar att alla ägare utav Tysk Spets/Klein-, Mittel- & Grosspitz deltar i denna hälsoenkät: 

https://forms.gle/nnuVwTPXW5hJuPwr9

Årsmöte 2022

Till medlemmarna i SKMGK...
 
SSUK har beslutat om att återta rasansvaret för Kleinspitz, Mittelspitz och Grosspitz och att lägga klubben vilande i 3 år. 
 
Ett zoom möte kommer att genomföras den 30 juni kl 19.00 där verksamheten för det gångna året gås igenom, det som har hänt i verksamheten 2022  kommer att presenteras. 

SSUK kommer att verka för att i en ny form rekonstruera klubben.
Under tiden en rekonstruering och en eventuell sammanslagning med annan rasklubb så kommer alla medlemmar att fångas upp i ny konstellation.
 
Mer information kommer att delges vid mötet 30 juni 2022 via zoom 
För alla medlemmar som önskar deltaga på mötet så ber vi att ni anmäler er till sekreterare@ssuk.se senast den 23 juni 2022, medlemsskap är ett krav för att deltaga
Klubbens medlemmar kan ta kontakt med ssuk över e-mail: kansli@ssuk.se vid eventuella frågor som uppstår. 
 
 
Med vänlig hälsning
 
Jonas Öhrn
Ordf. SSUK

Inställt

271187793_284674917028957_562444552092472822_nStyrelsen har beslutat att ej genomföra tävlan om årets utställnings/tävlingshund inom SKMGK för år 2021.

Detta beroende på den ojämna fördelningen utav utställningar och tävlingar inom landet. Vi hoppas att 2022 blir bättre och att vi kan genomföra denna tävlan i år.

KLUBBEN PÅ INSTAGRAM - skmgk.se


Klubben finns också på Instagram och heter där skmgk.se, välkommen att besöka oss.

Medlemmar får gärna "låna" Instagramkontot en vecka var och dela med sig av sin vardag med hund via bilder och kort text.  Klubben tar gärna emot förslag på medlemmar som skulle kunna få möjlighet att "låna" kontot under en vecka.

Har du tysk spets som är verksam inom terapi, vård, skola eller annan verksamhet med hunden i fokus - det skulle vara intressant att få följa er en vecka, hör gärna av er !

Kontakt: sekreterare@skmgk.se

Annelie 200720Vicki 200711Suzanne 200712Frida 200820Elsmari 200820Linda 200820Annika 200820

MEDLEM I RASKLUBBEN


Tack för att du vill vara medlem i din rasklubb !

Genom ditt medlemskap stödjer du klubbens ideella arbete under vår specialklubb SSUK - Svenska Spets- och Urhundklubben och SKK - Svenska Kennelklubben, baserat på rasernas standard FCI-97 och klubbens stadgar, för de tyska spetsarnas framtid !

För tävlan om årsbästa hundar räknas endast resultat om medlemsavgift är klubben tillhanda innan respektive utställning och/eller tävling.


Länk för ändringar namn, adress, tel, mail via SKK

Klubbens facebook-sida heter:
Svenska Klein-, Mittel- och Grosspitzklubben

UPPDATERINGAR

Senast uppdaterad: 

20 nov 2023 - Inbjudan 
2 maj 2023 - Information från SSUK

 

SKK uppdatering COVID

Annonsering avel/uppfödning och medlemskap


På sidorna Avel - Uppfödare och Avelshanar har funnits ett antal kontaktuppgifter där medlemsavgift inte varit betald. Är man inte medlem tas kontaktuppgifter bort.

Flera ägare till en och samma avelshane liksom flera ingående personer i samma kennel ska alla vara medlemmar i klubben.

Titta gärna igenom era uppgifterna under Avel - Avelshanar och Uppfödare, hör av er om ni önskar uppdatera era kontaktuppgifter, så dessa är aktuella för både er medlemmar och besökare på hemsidan !

Söka medlemskap via SKK

Uppdateringar: 
SSUK

Publiceringar / Webansvar

Uppdatering av uppgifter:
SSUK

Vid förmedling av privata uppgifter för publicering på hemsida/Facebook/Instagram accepterar man lagring och hantering av dessa uppgifter inom klubben via webbplats/social media.

All kontakt gällande hemsidan ska skickat till SSUK styrelse.

 

skk bild

 

SSUK-logga1

Rosett 2019

Nytt om Kivra !

SKK värnar om miljön !
Vill du hjälpa till att värna om miljön?
Välj isåfall via din bank att få medlemsavier samt hundägarintyg som e-faktura. Väljer du inte e-faktura men är ansluten till Kivra så behöver du inte göra något, avier och intyg kommer dit per automatik.
Länk: KIVRA

Minnesanteckningar Medlems- och Uppfödarkonferens 2020

Change language

Medlemsrabatt Möllergården

10% medlemsrabatt på föreläsningar hos Möllergården i Ängelholm
Hemsida:
www.mollergardenshundcenter.se

Hemsidans format

Med tangenten Ctrl och minustecken eller plustecken ändrar man storlek på hemsidan, testa !