SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

BPH ALVESTA AUGUSTI 2021, senast anmälan 1:a veckan i juni


BPH – beteende- och personlighetsbeskrivning hund  !

Rasklubben bjuder in till BPH lördagen den 28 augusti 2021 hos Work For Fun i Blädinge utanför Alvesta som ligger strax väster om Växjö.

Anmälan kan gärna och helst redan nu läggas via mail till klubbens sekreterare. Det är begränsat antal deltagande hundar, i dagsläget oklart hur många tyska spetsar som kommer få plats, vid många anmälningar ställs man på reservplats. Medlemmar i klubben har företräde till platserna den 28 augusti, först till kvarn.

Arrangören använder sig av dubbla beskrivare vilket innebär att de startar hundar med 40 minuters mellanrum. Det är vanligt att löptikar beskrivs sist på dagen.

Det kan fortsatt finnas restriktioner gällande Corona även under sommaren/hösten, det vet vi inget om ännu, hur arrangören hanterar det kommer meddelas klubben när det börjar närma sig utsatt datum.

Välkommen med era anmälningar !

Skicka samtliga dina kontaktuppgifter samt hundens namn och reg.nr. till: sekreterare@skmgk.se

BPH / WORK FOR FUN / MOMENTEN I BPH

BPH - BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND


Det här är BPH (källa SKK):
Alla raser och hundar* är välkomna till SKKs mentalbeskrivning BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – där såväl hundägare som uppfödare och klubbar lär sig mer om vilka egenskaper och beteenden som är typiska för hunden eller rasen! En poäng med BPH är att det har visat sig att de moment som hunden genomgår har en stark koppling till beteenden i vardagen. Det har man kunnat konstatera bland annat genom att låta hundägare svara på en omfattande enkät i samband med beskrivningen. I praktiken betyder det att det hunden visar på BPH-planen ska man också känna igen i vardagslivet.

Beskrivningen ser exakt likadan ut för alla hundar. Den är standardiserad, vilket är en förutsättning för att man ska kunna jämföra hundar och göra utvärderingar. I protokollet för BPH anges hundens intensitet i reaktionen i de olika momenten, ibland noteras också hur länge hunden agerar. Däremot görs ingen som helst värdering av vad som är bra eller mindre bra. På vilken nivå, det vill säga med vilken intensitet och med vilket intresse en hund av en viss ras helst bör reagera och agera, är special- och rasklubbens och uppfödarnas uppgift att diskutera. Med andra ord finns det inget färdigt facit för vad som är rätt eller fel. Efter att 200 hundar inom en ras har deltagit på BPH får special- och rasklubb en s k 200-analys för rasen. Hundraser ska vara olika och det finns inte någon som helst ambition att likrikta den unika variationen. Det enda man kan slå fast är att ingen hund ska vara så rädd eller så arg att det handikappar och begränsar den eller dess ägare.

 

BPH ELVIS

 


 

MENTALBESKRIVNING FÖR ALLA HUNDAR – BPH

Alla våra hundar är olika men de har ett gemensamt: de ska må bra inte bara till kropp utan också till själ. 
Oavsett vilken ras du äger är du välkommen med din hund till SKKs mentalbeskrivning BPH –
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – en beskrivning utformad för att passa alla hundar.

Verksamheten växer snabbt och allt fler hundar av olika raser genomgår beskrivningen. 

Mentalbeskrivningar och tester är något som i många år hört bruks- och tjänstehundar till. Men mentalitet är inte något som enbart angår arbetande hundar.  Minst lika viktigt är det att familje- och sällskapshunden är harmonisk och trivs i sin vardag. 

Men det är knappast så att alla hundar och hundraser ska vara likadana. Vi väljer vår favoritras just för dess speciella sätt och egenskaper.
Alla hundar blir inte överlyckliga när de träffar nya människor, alla blir inte särskilt överraskade när något hastigt dyker upp i synfältet, alla vill heller inte jaga efter leksaker - och precis så ska det naturligtvis få vara.

 Mentalbeskrivningar innebär att vi får ökad kunskap om våra hundrasers likheter och skillnader. Vi ser dessutom variationer i beteende inom en ras, något som ger uppfödarna verktyg för avelsurval. Hundägaren får genom mentalbeskrivningen bättre kännedom om var den egna hunden har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran.  Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande hos en hund som uppfattas som krävande eller oönskade. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information. 

I många raser är mentalbeskrivningar något nytt. Ett första steg är att du som hundägare/uppfödare deltar på BPH med din hund/dina hundar. Det leder till större kännedom om hur individer i rasen reagerar i olika situationer. Så småningom ger den kunskapen en uppfattning om kvaliteter som man vill värna om men också om detaljer som kanske behöver förändras en smula överlag. BPH gör vi för att vi vill veta mer och varje hund som deltar är viktig!  

BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett test. Det betyder att en hund inte värderas som godkänd eller icke godkänd vilket är viktigt att känna till.
I SKKs officiella register noteras att beskrivningen är genomförd för hunden ifråga och resultatet redovisas i ett s k spindeldiagram som gör det möjligt att jämföra en individ med övriga beskrivna hundar i rasen. 

Det finns all anledning att värna om egenskaper och personlighet hos allt från den största varghund till minsta chihuahua.
Och – oavsett storlek – är de alla välkomna till BPH-beskrivning!

LÄS MERA OM BPH PÅ SKKs SIDA

BPH-banor finns på ett flertal platser runt om i landet från norr till söder.
Beskrivningen är kvalitetssäkrad och samtliga funktionärer utbildade inom SKK-organisationen.