SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

GENOMFÖRDA BPH PÅ KLEIN- OCH MITTELSPITZ


Cirkeldiagram nedan är hämtade 2020-10-27, samtliga uppgifter och kompletterande uppgifter finns att hämta på SKK Avelsdata, sök gärna info där om de tyska spetsar som genomfört BPH. 
På SKKs hemsida hittar man mer information om BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund.

CIRKELDIAGRAM