SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

ANNONSERA VALPPLANER, VALPAR, UNGA OCH VUXNA HUNDAR


Valphänvisning är en service för de medlemmar som finns med i SKMGKs uppfödarregister samt för blivande valpköpare.
Kullen ska följa SKKs registreringsregler, Jordbruksverkets regler och Rasspecifika avelsstrategier (RAS).
Förväntade valpkullar och valpannonser presenteras i fallande ordning efter när de skickats in till klubben, senaste först.

För valphänvisning skicka in: Uppfödares namn, ort, telefon, ev. kennelnamn, mail och ev. hemsida. Föräldradjurens namn, ras, reg.nr, storlek, färg, ev. officiella titlar samt ev. foto. Ange beräknad valpning vid genomförd parning.

Vid valpannons skicka även in: antal, könsfördelning och ev. färger.

Vid annons av unghundar och vuxna hundar skicka in: Hundens namn, födelsedatum, registreringsnummer, föräldrar, kort information om hunden, ägare, bild och kontaktuppgifter.

För övriga uppgifter hänvisas till SKK Hunddata och SKK Avelsdata, se länkar.

SKMGK tar inget ansvar och lämnar heller inte några garantier för valpkullar eller omplacerade hundar som finns publicerade på hemsidan!

Det åligger alla uppfödare att vara uppriktiga med sina kullar, planerade kullar eller med födda kullar. Ansvaret ligger på säljaren att lämna korrekta uppgifter och att använda sig av korrekta handlingar vid försäljning/omplacering.

För uppdateringar maila: sekreterare@skmgk.se

Länkar: köpahund.se, SKK Hunddata, SKK Avelsdata, Jordbruksverket Hund, RAS tysk spets, SKK Registreringsregler 

/ SKMGK 2021-10-12