SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

GROSSPITZ

Finns några få importerade grosspitz i Sverige, inga uppgifter om akiva svenska uppfödare