SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

LOKALA OMBUD 2021-2022

 

Norra Norrland: Vakant 

Nedre Norrland: Kattis Svensson & Yvonne Sjödin

Mellersta: Amanda Eriksson & Daniel Persson 

Östra: Mariella Angnér

Västra: Lena Sandström & Marie Andersson 

Södra: Vakant 

Gotland: Vakant

 

Information, frågor och funderingar: sekreterare@skmgk.se 

Tillsammans med andra i lokalområdet ordnar man träffar med eller utan tema och bjuder in ägare och intresserade av raserna.
Initiativtagare till träffen har ansvar för densamma, ansvarig ska vara medlem i rasklubben.
Välkomstblad med information kan beställas av sekreterare inför träffen.