SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

MERLE

 

FÄRGEN MERLE ÄR EN ICKE-GODKÄND FÄRG PÅ KLEIN-, MITTEL- ELLER GROSSPITZ 


Ur protokoll AK 3/2011 SKK

§ 74 Avel med anlagsbärare för merlefärg

Efter ingående diskussion beslöt AK göra följande uttalande: 

Färgen merle förekommer i flera raser.
På grund av de hälsorisker dubblering av merleanlaget medför är det inte förenligt med SKKs grundregler (2:3)
att para två hundar som är kända anlagsbärare för färgen merle med varandra. 

Denna restriktion gäller även i raser där merleanlaget förekommer, men av tradition har en annan färgbenämning än merle.

Harlekinfärgade hundar har anlag för merle och ska således inte paras med varandra. 

Merleanlaget kan finnas dolt hos hundar med gul eller röd pälsfärg.
Detta bör beaktas vid avel med gul eller röd hund av ras i vilken merleanlaget förekommer.