SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

KONTROLL AV PL, PATELLA LUXATION


Vid kontroll av PL - patella luxation rekommenderas att hunden är färdigvuxen för ett korrekt resultat.
Kontroll ska göras av veterinär med specialistkompetens och resultatet registreras på SKK Hunddata.
Hunden ska vara över 1 år för registrering på SKK Hunddata.

PL, ARTIKEL SKRIVEN FÖR HUNDSPORT AV SOFIE ZANDERS

patella luxation.pdf
2 258,32 Kb