SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

VAD PRA ÄR, DRABBADE OCH KÄNDA BÄRARE

VID MISSTANKE OM PRA OCH ANDRA RELATERADE ÖGONSJUKDOMAR


Raserna har i Sverige hittills bara haft ett fall av PRA år 2013, läs gärna mer om vad PRA är i filen ovan.

Vid misstanke om ögonsjukdom såsom PRA eller relaterade förändringar se till att blodprov tas vid ögonspegling på konsulterad veterinärklinik och begär att de skickar blodprov till SLU.

Kända bärare till PRA-drabbade hundar dvs symptomfria föräldrar bör också lämna blodprov.

Ska vi någonsin få en markör för PRA är det nödvändigt att hjälpas åt med ovanstående om nya fall skulle uppträda.

KÄNDA BÄRARE


PRA - Progressive Retinal Atrofi

Information om hundar drabbade av PRA och kända bärare from december 2014 !

Under sidan "PRA" finns ett dokument som klubben uppdaterar löpande allt eftersom det hittas ny information om hundar som utvecklat PRA samt hundar som är kända bärare dvs de har lämnat en avkomma som utvecklat PRA. Gäller hundar i och utanför Sverige.

Vi tar tacksamt emot information om hundar som utvecklat PRA samt kända bärare att föras på listan, informationen måste vara tillgänglig officiellt för att den ska föras på listan.

Kontakt om ovanstående: 
SKMGKs Avelskommitté genom mail till klubbens sekreterare sekreterareskmgk@outlook.com

Länkar om PRA:
http://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/ogon/pra-progressiv-retinal-atrofi/ http://www.veterinaren.nu/hund/sjukdomar/ogonen/progressive-retinal-atrofi-pra-hund

 

DRABBADE HUNDAR SVERIGE


Info om PRA 7 januari 2014

DRABBADE 2-ÅRIGA SVENSKA TIKEN  HAR VARIT HOS VETERINÄR KRISTINA NARFSTRÖM OCH FÅTT PRA-DIAGNOSEN FASTSTÄLLD.

Bedömningen är att det är en tidig variant av PRA, vilket gör att om hundar är U.A vid 3 års ålder ses inte någon större risk att dessa ska få PRA.

Fria syskon till PRA drabbad hund kan användas i avel, de kan vara bärare men de kan också vara fria, sunt förnuft och öppenhet måste råda.

Finns bärare längre bak i stamtavlan än 3-4 generationer bedöms risken som liten att avkomma drabbas.

Man ska inte dubbla en känd bärare som ligger nära i både mammans och pappans stamtavla. Man bör inte spekulera i vem som är ev. bärare, man kan bara gå efter de kända bärarna,  dvs. föräldrar till hund med PRA fastställt.

Kristina Narfström ansåg inte att det fanns anledning till hysteri, inte heller att lägga ner aveln på linjer där misstänkta utländska bäraren Katja finns.


Källa: Information från tikens uppfödare via veterinären