SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

Inbjudan rasspecial 2023

thumbnail_Utställning SKMGK kopiera

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR


Kommande utställningar

Officiell utställning - Röstånga
18 maj 2023

Domare: Sari Holopainen, Finland
Samarrangemang med Svenska Pomeranianklubben


UppfAvel Jkpg 2017

 

UTSTÄLLNINGSLÄNKAR

Länk till SKKs Länsklubbsutställningar

Länk till Specialklubben SSUKs utställningar
Som medlem i SKMGK kan du även ställa ut på specialklubbens utställningar