SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR


Kommande utställningar

Vänligen se Svenska Pomeranianklubben - Pomeranian


UppfAvel Jkpg 2017

 

UTSTÄLLNINGSLÄNKAR

Länk till SKKs Länsklubbsutställningar

Länk till Specialklubben SSUKs utställningar
Som medlem i SKMGK kan du även ställa ut på specialklubbens utställningar