SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ 2021-2022


Daniel Persson (sammankallande), Carina Nilsson
Mail: sekreterare@skmgk.se

Intresserad av att sponsra våra utställningar i vår ?
Vi tar tacksamt emot sponsring från/via våra medlemmar !
Våra sponsorer kommer presenteras här på vår hemsida !
Maila: sekreterare@skmgk.se