SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

KLEINSPITZ valpar och unghundar 3-12 månader

MITTELSPITZ valpar och unghundar 3-12 månader

Inedmas

Inedmas Kennel
Valpar födda den 20 oktober 2021.
2 hanar i färgen svart.

En utav hanarna söker hem.

e. SE22835/2010 C.I.B DK UCH FI UCH NO UCH NO V-12 NO V-15 NORD UCH SE UCH SE V-13 
Stand Ups Hjuliano, 36 cm (Svart) 

u. SE46824/2019 Sweet Story A Rose In Moonlight, 33,5 cm (Brun)

Kontakt:
Daniel Persson 
Grängesberg

Tel: 070-5244071
Mail: daniel.persson93@hotmail.com
Hemsida: www.inedmaskennel.se

Spirit