SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

KLEINSPITZ valpar och unghundar 3-12 månader

MITTELSPITZ valpar och unghundar 3-12 månader