SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

VINSTRIKAST UTSTÄLLNING 2013

Bästa mittel hane 2013
1. SE22835/2010 Stand Ups Hjuliano 330p, Ägare: Britt-Marie Olsson Persson                
2. SE64498/2010 Stand Ups Limonero 320p, Ägare: Gurli Sandberg
3. S13263/2006 Champex's Toblerone 210p, Ägare: Barbro Elvingsson
4. SE10864/2010 Champex's Ed-Die 95p, Ägare: Barbro Elvingsson

Bästa mittel tik 2013
1. S46973/2008 Champex's Cornelia 105p, Ägare: Barbro Elvingsson
2. SE64502/2010 Stand Ups Lili Marlene 70p, Ägare: Gurli Sandberg
 
Bästa klein hane 2013
1. SE27966/2011 Manzamas Brave Brown Musketeer 165p, Ägare: Anders Jonsson, Inga-britt Johansson
2. SE47514/2011 Dagsljus Grand Marnier 25p, Ägare: Anders Jonsson, Monica Lindgren
 
Bästa klein tik 2013
1. SE20457/2011 Jeane Sandiré 30p, Ägare: Gurli Sandberg
2. SE55379/2011 Tregai Clementine 10p, Ägare: Gurli Sandberg
 
Bästa gross 2013
 1. SE15974/2013 Alpha Basen Qimmiq's Astrope 10p, Ägare: Kristina Svärdh
 
 
 

VINSTRIKAST UTSTÄLLNING 2011 och 2012

nya listan på de vinstrikaste hundarna 2012


rätt