SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

MEDLEMSKAP I SKMGK, HANTERAS AV SKK


FROM 3 JULI 2017 HANTERAR SKK DE FLESTA MEDLEMSSKAP I SKMGK
MEDLEMSKAPET ÄR LÖPANDE DVS INTE KALENDERÅR
MEDLEMSKORT SKICKAS UT FRÅN SKK TILLSAMMANS MED INBETALNINGSKORT

Medlemmar har rätt att ställa ut på SKMGKs och SSUKs utställningar och delta på rasklubbens och specialklubbens aktiviteter.

SSUK-medlemskap gäller om man sedan tidigare även är fullbetalande medlem i annan rasklubb inom SSUK (www.ssuk.se).
Man betalar fullbetalande i denna klubben och kan sedan begära tillbaka mellanskillnaden, maila sekreterare@skmgk.se om återbetalning av mellanskillnaden önskas.

 

Välkomstmedlemskap-valp kan bara erhållas vid första köpet av någon av klubbens raser, uppfödaren ska vara medlem i SKMGK och betala medlemskapet för valpköparen, i annat fall gäller fullt medlemskap.


Välkomstmedlemskap-utländsk medlem gäller endast första gången man går med som medlem.

 

 LÄNKARNA ( RÖDA ) NEDAN INNEHÅLLER DEN INFORMATION DU BEHÖVER 

( LÄNKARNA ÖPPNAS I NYTT FÖNSTER )

 

ÄNDRINGAR SÅSOM ADRESS, TELEFON, E-MAIL
FÖRÄNDRING AV MEDLEMSKAP
MEDLEM SOM EJ HAR SVENSKT PERSONNUMMER

 

FULLBETALANDE MEDLEM 

GÅVO- OCH VALPKÖPARMEDLEMSKAP
Uppfödare som säljer en valp kan bjuda sina valpköpare på ett gåvomedlemskap som kostar 100:-/valpköpare.
Valpköparna får då en chans att veta vad som händer i rasen, delta på rasklubbens och specialklubbens (SSUK) utställningar och aktiviteter.

SKMGK behöver många medlemmar med intresse och engagemang för raserna.

FAMILJEMEDLEMSKAP GENOM MEDLEMSGUIDEN
Välj klubbar för din ras
Välj ras Tysk spets (klein, mittel eller gross)
Välj Svenska Klein-, Mittel- och Grosspitzklubben
Välj familjemedlemskap
Om du kommer direkt till fullbetalande medlem trots ovanstående val,
tryck bort det på krysset och välj, enligt ovan

LÄNK OM MAN INTE KAN ANMÄLA VIA MEDLEMSGUIDEN SAMT ÄNDRINGAR
Under flik Kategori kan man välja: fullbetalande, familjemedlem, utlandsmedlem, familjemedlem utland, ungdom 7-25 år 

 VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SKMGK !