SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

SKMGK - Svenska Klein-, Mittel- och Grosspitzklubben

SKMGK - SVENSKA KLEIN-, MITTEL- och GROSSPITZ KLUBBEN

Är en är en rasklubb för klein-, mittel- och grosspitz - tyska spetsar i tre olika storlekar.

Klubben ingår som rasklubb i specialklubben Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK)
som i sin tur sorterar under Svenska Kennelklubben (SKK)


RASERNAS BAKGRUND

Tysk spets härstammar från stenålderns torvhundar och senare boplatskulturers spetsar
och är Mellaneuropas äldsta hundtyp.
Många andra raser har sitt ursprung i den tyska spetsen.
Ursprunglig uppgift var att varna för fara när främlingar nalkades.

RASERNAS KÄNNETECKEN


De tyska spetsarna kännetecknas av sitt karakteristiska käcka utseende med pigga ögon, stor vacker päls och rävliknande huvud, öronen ska vara små, spetsiga och tätt sittande, den yviga svansen ringlar sig upp över ryggen.

RASKLUBBEN ARBETAR FÖR ATT SKAPA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HUNDEN,
HUNDÄGAREN OCH HUNDÄGANDET GENOM ATT:

Värna om och väcka intresse för rasernas exteriör och dess mentalitet, att hålla dessa sunda och friska,
att främja avel av fullgoda rasrena tyska spetsar.

Sprida kunskap om raserna och dess specifika egenskaper.

Uppmuntra klubbens medlemmar att delta i utställningar och andra aktiviteter som passar de tyska spetsarna.

Ge ut ett medlemsblad med 3-4 nummer per år och regelbundet uppdatera sin hemsida.

Arrangera en årlig utställning som 2015 och 2017 är officiell,
medlemmar äger rätt att ställa ut på SKMGK:s och SSUK:s utställningar.